mercoledì 25 agosto 2010

Paola Fernández


Paola Fernández, inserito originariamente da Javier Burgos Photography.

Style, Street Art, Fashion, Moda, Street Life, Outfit, Glamour.

Nessun commento: